Контакт

Българска Асоциация на ПР Агенциите (БАПРА)

ул. Цар Симеон 57, София 1000

Телефон: +359 2 981 56 84

 

Екатерина Димитрова

Председател 2016-2018

 

Евелина Шаламанова

Секретар на БАПРА

e.shalamanova@bapra.bg