Инфо център


Общото събрание на БАПРА избра нов управителен съвет


Обединената общност на ПР-специалистите подписа обновен етичен кодекс – Софийска харта за етични комуникации


Комуникационната индустрия у нас с 11 конкретни предложения за икономически мерки към правителството


Българската асоциация на ПР агенции замразява BAPRA BRIGHT AWARDS 2020


БАПРА с искане към Министерски съвет бранша да бъде сред индустриите, които имат право на подкрепа от държавата


Отворено писмо относно оповестяване имената на дарителите – компании и физически лица в електронните медии


Марк Глоувър The PR animal of the future


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
October

Книга на месеца

Споделеното знание и опит от BAPRA Bright Awards 2017ПР календар

Copyright ® 2014 bapra