Jan Boman

Jan Boman,

Managing Partner, Boman Communications/PRN Denmark

Jan Boman heads Boman Communications in Copenhagen, since 2008 the Danish member of the PRN Network, for which he at present also coordinates activities in Scandinavia and the Nordics. He served on the Board of the Danish PR Consultants Association and on ICCO’s Board of Management for a number of years.
He is an experienced advisor on strategic communications and crisis communications and management as well as in community and stakeholder relations.
With extensive work experience from Greenland and beyond, Mr Boman is also relied on as a key facilitator on public relations and public affairs in the Arctic.

Ян Боман,

управляващ партньор, Boman Communications / PRN Дания

Ян Боман ръководи Boman Communications в Копенхаген, от 2008 г. датският член на мрежата PRN, за която в момента също координира дейности в Скандинавия и скандинавските страни. Бил е член на борда на датската асоциация за PR консултанти и в управителния съвет на ICCO в продължение на няколко години.
Той е опитен съветник по стратегически комуникации и кризисни комуникации и управление.
С богат трудов опит от Гренландия и извън нея, г-н Боман също е и ключов фасилитатор за връзки с обществеността и обществени дела в Арктика.