MARK GLOVER

MARK GLOVER

EXECUTIVE CHAIRMAN, SEC NEWGATE UK, BOARD DIRECTOR SEC NEWGATE GROUP
Mark has an unrivalled understanding of the interface between politics, communications and business. Founder of Newington in 2006 (which merged with Newgate to form SEC Newgate UK in 2021). Mark led the award-winning consultancy to its UK TOP TEN rating. He regularly advises senior corporates on public affairs and communications issues.
Mark is a Fellow of the PRCA, winner of PRCA Outstanding Contribution to Public Affairs Award 2020 and a Warden of the Company of Communicators.
Mark is also an Awards Judge for the ICCO, PRCA, UK Public Affairs Awards and PR Week UK.

Марк Гловър

Изпълнителен председател, SEC NEWGATE UK, Директор на борда на SEC NEWGATE GROUP
Марк има ненадминато разбиране за взаимодействието между политика, комуникации и бизнес. Основател на Newington през 2006 г. (който се сля с Newgate, за да сформира SEC Newgate Великобритания през 2021 г.). Под ръководството на Марк награждаваната консултантска компания достигна до класацията си в UK TOP TEN. Той редовно консултира големи корпорации по public affairs и комуникации.
Марк е Fellow of the PRCA, носител на PRCA Outstanding Contribution to Public Relations Award 2020 и Warden of the Company of Communicators.
Марк е и жури на наградите на ICCO, PRCA, UK Public Affairs Awards и PR Week UK.