Полезни връзки


Български форум на бизнес лидерите

Български форум на бизнес лидерите

Водеща бизнес организация в България, промотираща ценностите на корпоративната социална отговорност (КСО)
www.bblf.bg/

АБРО - Асоциация на българските радио- и телевизионните оператори

АБРО - Асоциация на българските радио- и телевизионните оператори

Доброволна, независима и неполитическа организация с идеална цел, учредена през 1997 г. и представляваща интересите на радио- и телевизионната индустрия в България
www.abbro-bg.org/

ICCO - Международна организация на комуникационните консултанти

ICCO - Международна организация на комуникационните консултанти

Най-голямата и най-представителна организация на ПР бизнеса в света. Членове на организацията са националните търговски асоциации в 28 страни от шест континента – Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка и Австралия. Сумарно, тези сдружения съставляват над 1700 ПР фирми
www.iccopr.com/

ICCO Global Summit

ICCO Global Summit

Световен ПР форум, организиран ежегодно от Международната организация на комуникационните консултанти (ICCO)
www.iccosummit.org/

Световен комуникационен форум Давос

Световен комуникационен форум Давос

Глобално ПР събитие, което улавя най-актуалните нововъведения в индустрията и обединява ключови ключови лидери и създатели на тенденции.
www.forumdavos.com/about

Италианска търговска камара в България

Италианска търговска камара в България


camcomit.bg/?page_id=6678&lang=bg

Гръцки бизнес съвет в България

Гръцки бизнес съвет в България


www.hbcbg.com/en/

1 2 3

October

Книга на месеца

BAPRA Bright Awards 2019ПР календар

Copyright ® 2014 bapra