мисия и цели
 

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество.  
Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира  усилията в развитието на PR в България.

БАПРА работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите.

БАПРА има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социалноотговорен PR бизнес в България.

БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.

БАПРА е гласът на българския PR бизнес!
 

January

Книга на месеца

BAPRA Bright Awards 2019ПР календар

Copyright ® 2014 bapra