СТАРТИРА BAPRA BRIGHT AWARDS 2021, ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ КАМПАНИИ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

Авторитетният конкурс за постижения в ПР тази година е с мото „Енергия за промяна“


Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) отваря набирането на кандидатури за награди в единадесетото издание на BAPRA Bright Awards. Това е единственият конкурс за постижения в сферата на комуникациите у нас с жури, съставено изцяло от водещи международни професионалисти в областта.

В конкурса ще се състезават кампании и проекти, реализирани през последните две години и по-точно в периода март 2019 г. – края на февруари 2021 г. Категориите са обновени и са 14 на брой, като 2 от тях са специалниApplications for participation will be accepted through the online platform of the competition www.bapra.bg/2021от 1 март до 23 март 2021 г. включително.

„Изминалата година беше трудна за бранша, но вярваме, че агенциите и компаниите ще покажат много успешни проекти, с които са посрещнали предизвикателствата. Точно затова мотото на BAPRA Bright Awards тази година е „Енергия за промяна“ – знаем, че се случиха големи промени, предстоят още повече и ние, ПР специалистите, имаме професионализма и куража да ги осъществим“ – споделя Камелия Димитрова, Председател на БАПРА.

Кандидатурите се подготвят на английски език и няма ограничения в броя проекти, които могат
да бъдат подадени от една компания. Подробна информация за конкурса, срокове, такси и начина за кандидатстване може да бъде намерена на www.bapra.bg/2021.

Медийни партньори на конкурса по традиция са сп. „Мениджър“, B2B media, сп. „Твоят бизнес“.

***

Основни категории в BAPRA Bright Awards 2021

 1. Consumer communications – campaigns for promotion of products or services to consumers, education, and/ or engagement of consumers.
 2. Corporate communications (Reputation and brand management) – campaigns that enhance company’s reputation through communications among businesses and society.
 3. Event or launch – any event, product launch, or other that engaged company with the target audience in a creative, thoughtful, and demonstrably impactful way.
 4. CSR – programs and initiatives that are related to social responsibility in various fields, implemented by a company or organization.
 5. 5. Not-For-Profit communications – communication campaign or a program by or on behalf of charities and not-for-profit organizations to increase public awareness for a topic of interest to a whole society
 6. Influencer marketing – a communication campaign that used one or more influencers in the most appropriate, and impactful way to reach their core audience and achieve outstanding results.
 7. Employer Branding – communication campaign positioning a company or organization to attract new employees and/or to promote it as a perspective employer
 8. 8. Employee Communications (Internal Communication) – a campaign directed at a company's existing employees and/or increasing motivation of the team
 9. Crisis and Issues Management – managing crisis situations or difficult issues – by promoting an alternative perspective, or indeed by keeping an issue out of the media altogether.
 10. Кампания, реализирана от вътрешен ПР отдел – всяка комуникационна кампания, планирана и реализирана от екип професионалисти в компанията или организацията.
 11. Политическа кампания – комуникационна кампания или дейност, реализирана за политическа партия, организация или личност.
 12. Innovation PR Award – campaigns that can’t be categorized or limited in one category only; campaigns with brave and strong creative ideas or such using various channels in a non-standard manner and in an innovative way.

Специални категории в BAPRA Bright Awards 2021

 1. Campaign of the Year Award
 2. PR Agency of the Year Award
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Read more News

The PR Forum of BAPRA

PR ФОРУМЪТ НА БАПРА  СТАНА СЦЕНА ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ И ПОЛЕЗНИ ПРАКТИКИ ЗА

BAPRA BRIGHT AWARDS 2024 IS OPEN

Тази година той се провежда под надслов „Бъдещето: идеи и технологии“ и показва нуждата