United Partners is the first agency certified by ICCO in Bulgaria

На 04 май 2022 г. United Partners, член на БАПРА, премина успешно процеса по сертифициране на Международната консултантска организация в сферата на комуникациите (ICCO) за България и региона на Югоизточна Европа. ICCO е гласът на ПР агенциите по света. Част от мрежата ѝ са 41 браншови организации в 81 държави, като общият брой на представителите […]