ПР агенции по света планират увеличение на таксите

Все по-важно става комуникационните специалисти да показват добавената стойност, която осигуряват за бизнеса Според скорошно проучване, 56% от ПР агенциите по света смятат да увеличат агенционните си такси в следващите 6 месеца. От тях само 8% възнамеряват нарастването да е над 20%, но 46% планират с 10% по-високи възнаграждения от клиенти – като това е […]