BAPRA adopts principles for ethical use of artificial intelligence in PR

Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) прие принципи за използването на изкуствен интелект в ПР. Предвид бурното развитие на тази сфера, те имат потенциала да подредят процесите и да помогнат за справянето с етичните дилеми сред агенциите и компаниите. Приетият документ е адаптирана версия на Варшавските принципи за използването на изкуствен интелект в ПР, приети […]