КАНДИДАТУРИ

КАТЕГОРИИ

1. Комуникации към крайни потребители / Consumer communications
2. Корпоративни комуникации (репутация и бранд мениджмънт) / Corporate communications (Reputation and brand management)
3. Специално събитие или лансиране / Event or launch
4. Кампания за корпоративна социална отговорност / CSR
5. Комуникации в публичния сектор / Not-For-Profit communications
6. Инфлуенсър маркетинг кампания / Influencer marketing
7. Кампания за работодателска марка / Employer Branding
8. Вътрешни комуникации / Employee Communications (Internal Communication)
9. Кризисни комуникации / Crisis and Issues Management
10. Дигитален ПР / Digital PR
11. Награда за ПР иновации / Innovation PR Award
12. ESG комуникационна кампания или проект / ESG communication campaign or project
13. Комуникационна кампания за образование и професионално развитие / Communication campaign for education and professional development
14. Инициатива за създаване на ангажираност-вътрешни/външни публики / Initiative to create engagement for internal or external audiences
15. Награда „Кампания на годината“ / Campaign of the Year Award
16. Награда „ПР агенция на годината“ / PR Agency of the Year Award
17. Награда „Изгряваща звезда“ / “Rising Star” Award