Контакти

За връзка с БАПРА:
office@bapra.bg
За връзка с Етична комисия към БАПРА:
ec@bapra.bg
София 1000, България