За БАПРА
Мисия и Цели

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество.  
Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира  усилията в развитието на PR в България.

БАПРА работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите.

БАПРА има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социалноотговорен PR бизнес в България.

БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.

БАПРА е гласът на българския PR бизнес!

За БАПРА
Управителен съвет

Александър Христов

ПРЕДСЕДАТЕЛ Параграф 42

Ива Григорова

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ MSL Sofia, част от Publicis Groupe България

Борис Стоянов

ALL CHANNELS COMMUNICATION GROUP

Максим Бехар

M3 Communications Group, Inc.

Светлана Савова

V+O Communication

Стела Ерера

Interimage

Тодор Янев

JANEV & JANEV
За БАПРА
Етична Комисия

Николай Неделчев

ОСНОВЕН ЧЛЕН

Мария Гергова-Бенгтссон

ОСНОВЕН ЧЛЕН

Десислава Пантелеева

ОСНОВЕН ЧЛЕН

Диана Пазаитова

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН

Александър Дурчев

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН
за бапра

Документи

Устав

УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПР АГЕНЦИИТЕ“

Етичен Кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРОФЕСИОНАЛНИ НОРМИ - Обединена комуникационна общност в България

Принципи и добри практики

Принципи и добри практики при конкурси за комуникационни агенции

Използване на AI в ПР

Принципи за Етично използване на AI в ПР

Членство

Асоциацията има две категории членство: пълноправно и асоциирано.

Молба

Молба за членство в БАПРА

Декларация

Декларация за нередности

Членство в БАПРА

Искате да се включите?
Пишете ни.