За БАПРА
Мисия и Цели

Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) има за цел да подпомага и утвърждава PR като дейност, работеща за развитието на съвременното общество.  
Асоциацията създава и поддържа платформа за обмен на добри практики, предлага и опазва високи етични стандарти в професията и координира  усилията в развитието на PR в България.

БАПРА работи за подобряване партньорството на PR бизнеса у нас с държавната и местната власт, академичните среди, бизнеса, гражданските организации и медиите.

БАПРА има за цел да утвърждава стандарти за качество и етика, като гарантира със средствата на саморегулацията практикуването на прозрачен, почтен и социалноотговорен PR бизнес в България.

БАПРА представлява своите членове пред български, чуждестранни и международни институции и организации и защитава техните права и интереси.

БАПРА е гласът на българския PR бизнес!

За БАПРА
Управителен съвет

Камелия Димитрова

ПРЕДСЕДАТЕЛ PR PLAY

Александър Христов

ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ Параграф 42

Александър Дурчев

ALL CHANNELS COMMUNICATION GROUP

Мария Гергова

UNITED PARTNERS

Галин Бородинов

PR POINT

Катя Димитрова

INTERIMAGE

Тодор Янев

JANEV & JANEV
За БАПРА
Етична Комисия

Николай Неделчев

ПРЕДСЕДАТЕЛ
PUBLICIS GROUPE BULGARIA

Максим Бехар

ОСНОВЕН ЧЛЕН
M3 COMMUNICATIONS GROUP

Десислава Пантелеева

ОСНОВЕН ЧЛЕН
KEY EXPERTS GROUP

Диана Пазаитова

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН
FAMA CONSULTING

Светлана Савова

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН
V+O COMMUNICATION BULGARIA
за бапра

Документи

Устав

УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПР АГЕНЦИИТЕ“

Етичен Кодекс

ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРОФЕСИОНАЛНИ НОРМИ - Обединена комуникационна общност в България

Принципи и добри практики

Принципи и добри практики при конкурси за комуникационни агенции

Членство

Асоциацията има две категории членство: пълноправно и асоциирано.

Молба

Молба за членство в БАПРА

Декларация

Декларация за нередности

Членство в БАПРА

Искате да се включите?
Пишете ни.